Režim GDPR bude ve Velké Británii platit ještě nanejvýš šest měsíců

Evropská unie a Velká Británie se dohodly, že od začátku roku 2021 po dobu maximálně šesti měsíců zůstane ve Spojeném království v platnosti režim obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V tomto období bude možné předávat osobní údaje do Velké Británie jako doposud. Naopak mechanismus jediného kontaktního místa přestane ve Velké Británii platit již od 1. ledna 2021.
Mechanismus jediného kontaktního místa zajišťuje, aby každý subjekt údajů měl právo podat stížnost u jediného dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde má své obvyklé bydliště. Zároveň to znamená, že dozor nad činností přeshraničního zpracování nebo činností zpracování týkající se občanů více než jedné země EU, vykonává pouze jeden dozorový úřad, který se nazývá vedoucí dozorový úřad. Mechanismus má za účel zajistit jednotné uplatňování nařízení, vyšší právní jistotu a snížení administrativní zátěže.
V rámci dohody o budoucích vztazích uzavřené 24. prosince 2020 se obě strany domluvily, že režim obecného nařízení o ochraně osobních údajů zůstane v platnosti na území Velké Británie po přechodnou dobu maximálně šesti měsíců. Pro předávání osobních údajů do Velké Británie tak od nového roku po dobu maximálně šesti měsíců zůstává v platnosti dosavadní úprava. Poté, nebude-li přijato rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů umožňující obecně jejich transfer do Velké Británie, bude tato považována z pohledu předávání dat za třetí zemi.
Žádné přechodné období se však nevztahuje na tzv. mechanismus jediného kontaktního místa, který nebude ve Velké Británii uplatnitelný již od 1. ledna 2021. Správci a zpracovatelé usazení pouze ve Velké Británii a podléhající obecnému nařízení ve smyslu jeho článku 3 odst. 2 budou muset podle článku 27 obecného nařízení jmenovat svého zástupce v Unii.
Britským parlamentem byla dohoda o budoucích vztazích schválena ještě před koncem roku 2020. Na schválení Evropským parlamentem zatím nedošlo, očekává se dodatečná ratifikace s retroaktivní účinností, čas je na to vyhrazen do 28. února 2021.

Zdroj:
https://www.uoou.cz/rezim-obecneho-narizeni-bude-ve-nbsp-velke-britanii-platit-jeste-nanejvys-sest-mesicu/d-47270 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/otazky-a-odpovedi-brexit-dohoda-evropska-unie-velka-britanie-budouci-vztahy_2012251505_vtk
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=31890
https://www.mvcr.cz/gdpr/soubor/uoou-obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-vy-a-dozor.aspx

Informace o používání cookies

Zásady používání cookies

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.heresova.cz (dále jen Stránky) je společnost Herešová advokáti s.r.o. se sídlem U průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 342316,
IČO: 09773291, DIČ: CZ09773291 (dále jen „my“).
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou webové stránky používat ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Více informací o souborech cookies můžete nalézt na následujícím odkazu: https://www.allaboutcookies.org/

Cookies nám pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení webových stránek a přizpůsobují zobrazování produktů a dalšího obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám Uživatele. Soubory Cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem Uživatelé webové stránky používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah, a dále k zajištění některých funkcí Stránek a personalizaci reklam.

Stránky shromažďují v rámci cookies informace o IP adrese uživatele (tj. číslu, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní uživatele v počítačové síti), názvu jeho domény a typu jeho prohlížeče a operačního systému. Tyto údaje slouží společnosti k sestavování statistik analyzujících využití stránek a personalizaci reklamy.

Cookies se dělí na tzv. cookies první strany (pocházejí přímo od nás) a cookies třetí strany (vydané jiným subjektem).

Cookies se co do doby platnosti dělí na dva typy – „session (relační)“ a „persistentní“. Relační cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově zařízení do té doby, než se odhlásí z webové stránky nebo uzavře aplikaci (webový prohlížeč). Naproti tomu persistentní cookies zůstávají v uživatelově zařízení buď po dobu definovanou v parametrech dané cookies, nebo dokud je uživatel sám nevymaže před vypršením expirace.

Na našich webových stránkách používáme tyto cookies:

Vyžadované cookies

Vyžadované cookies jsou naprosto nezbytné pro správné fungování webových stránek. Tato kategorie zahrnuje pouze soubory cookie, které zajišťují základní funkce a bezpečnostní funkce webových stránek. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.

Název cookie Funkce cookie Doba platnosti Vlastník, přístup
cookielawinfo-checkbox-necessary Určení, zda uživatel přijal cookies. 1 rok heresova.cz
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Určení, zda uživatel přijal cookies. 1 rok heresova.cz
elementor Používáno v kontextu WordPress rozhraní. Umožňuje vlastníku stránek měnit obsah v reálném čase. persistentní heresova.cz

Jak můžete zakázat užití souborů cookies nebo odmítnout cílení na základě zájmů

Pokud si nepřejete povolit používání souborů cookies, můžete je deaktivovat pomocí nastavení vašeho prohlížeče. V některých prohlížečích můžete nastavit pravidla pro správu souborů cookie pro jednotlivé weby, což vám poskytne preciznější kontrolu nad vaším soukromím. Upozorňujeme však, že ne všechny prohlížeče napříč všemi platformami mohou tuto funkci podporovat.

Výrobci prohlížečů poskytují nápovědu týkající se správy souborů cookie ve svých produktech. Níže naleznete relevantní odkazy na hlavní prohlížeče:
Firefox
Chrome
Microsoft Edge
Opera
Safari
U jiných prohlížečů prosím využijte dokumentaci, kterou poskytuje výrobce vašeho prohlížeče.

Chcete-li se vyhnout použití služby Google Analytics na všech webech, navštivte prosím: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Z cílení na základě vašich zájmů, které je zajišťované zúčastněnými reklamními servery, se můžete se odhlásit prostřednictvím těchto nástrojů:

http://optout.aboutads.info/ od Digital Advertising Alliance
http://www.youronlinechoices.com/ od European Interactive Digital Advertising Alliance

Ve vašem zařízení iPhone, iPad nebo zařízení s Androidem můžete nastavit, zda se online reklamy na základě zájmů budou zobrazovat, následujícím způsobem:

• Zařízení iOS: jděte do Nastavení > Soukromí > Reklama > povolit Omezit reklamní sledování. Upozorňujeme, že pokud používáte více než jedno zařízení, musíte se v každém zařízení odhlásit samostatně.
• Zařízení Android: Postupujte podle pokynů uvedených na adrese: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. Upozorňujeme, že pokud používáte více než jedno zařízení, musíte se v každém zařízení odhlásit samostatně.

Prosíme berte na vědomí, že pokud soubory cookies zakážete, naše webové stránky nemusí fungovat správně či vůbec, případně může být ovlivněn nebo omezen váš přístup k našim webovým stránkám a jejich funkcím.

Další informace o zpracování osobních údajů v rámci našich služeb, včetně výčtu vašich práv a kontaktů pro zaslání žádostí a dotazů naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na Stránkách zde: https://www.heresova.cz/dokumenty/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/ .

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová
I am a paralegal with experience in commercial and civil law, as well as public procurement and its administration. I currently specialise mainly in insurance and financial products. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem paralegal se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na pojistné a finanční produkty. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.