Evropská komise podala žalobu na Českou republiku kvůli směrnici o whistleblowingu

Evropská komise podala 13. března žalobu na Českou republiku kvůli tomu, že nezavedla do svého práva směrnici o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowerů. Pokuta dosahuje více než 50 milionů korun a stále narůstá.

Česká republika předložila návrh zákona na ochranu oznamovatelů odpovídající požadavkům směrnice EU 2019/1937 už v minulém volebním období, a dokonce byla prvním členským státem EU, který tak učinil. Nicméně návrh se nepodařilo prosadit. Současný návrh předložila vláda Poslanecké sněmovně v listopadu 2022. V dubnu by se mohlo uskutečnit druhé čtení. Po něm bude následovat třetí čtení, projednání v Senátu, podpis prezidenta republiky a vyhlášení ve Sbírce zákonů. To vše zabere ještě několik dalších měsíců.

Lhůta pro implementaci směrnice z roku 2019 uplynula 17. prosince 2021. Komise požádala Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) o vyměření pokuty, která se bude navyšovat, dokud Česká republika nezačne respektovat unijní pravidla. Kromě momentálních zhruba 54 milionů korun zaplatí Česko za každý další den prodlení 4 900 eur (zhruba 115 000 korun).

Směrnici o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání včas nezavedlo celkem osm zemí, pokutě čelí šest z nich. Pro Českou republiku je to poprvé, kdy musí zaplatit pokutu za pozdní přijetí legislativy.

Evropská směrnice o whistleblowingu má pomoct především v případech, kdy hrozí poškození veřejných zájmů. To se týká oblastí, jako jsou ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek nebo jaderná bezpečnost. Již ke dni uplynutí transpoziční lhůty se přistoupilo k aplikaci tzv. přímého vertikálního účinku směrnice. Díky tomu se whistlebloweři mohou dovolávat svých práv přímo vůči státu.

Mohlo by vás také zajímat:

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů dopadne i na pojišťovny

Vodafone musí zaplatit pokutu přes 1,3 milionu korun za zpracovávání dat bez právního základu

Úřad pro kyberbezpečnost varuje před novými podvody – správci jsou povinni reagovat

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.