Plánované kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů pro rok 2024

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) oznámil, na jaké oblasti se letos zaměří při svých kontrolách.  

V soukromém sektoru se kontroly zaměří na oblast nahrávání telefonických hovorů a rozesílání obchodních sdělení. Kontrolované subjekty v oblasti nahrávání hovorů obdrží žádost o vyplnění dotazníku počínaje třetím kvartálem letošního roku.

Ve veřejném sektoru se ÚOOÚ bude věnovat využívání dat z registru obyvatel, zpracování osobních údajů v informačních systémech v rámci Schengenského prostoru, zpracování osobních údajů Policií ČR, Ministerstvu zahraničních věcí (v rámci vízového procesu) a Generálnímu ředitelství cel.

I letos se ÚOOÚ zapojí do koordinované kontrolní akce (Coordinated Enforcement Framework 2024). Společně s dalšími evropskými dozorovými úřady prověří implementaci práva na přístup ze strany správců osobních údajů.

Plánované kontroly zdaleka netvoří většinu kontrolní agendy ÚOOÚ. Valná většina kontrol zahájených v průběhu roku reaguje na stížnosti ze strany subjektů údajů nebo vlastní zjištění ÚOOÚ. Stížnosti subjektů údajů tedy nelze brát na lehkou váhu a vyplatí se věnovat jim pozornost, zejména při opakovaných stížnostech na podobném základě.

Kompletní kontrolní plán ve formátu PDF si můžete přečíst zde.

FOTO

Mohlo by vás také zajímat:

Telemarketing v kontextu novely zákona o elektronických komunikacích

Za rozesílání obchodních sdělení je zodpovědný šiřitel i zadavatel

Kontrolní plán úřadu pro ochranu osobních údajů pro rok 2023

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.