Vodafone musí zaplatit pokutu přes 1,3 milionu korun za zpracovávání dat bez právního základu

Španělský úřad pro ochranu osobních údajů (AEPD) zveřejnil 16. listopadu 2021 své usnesení, v němž uložil společnosti Vodafone España S.A.U. pokutu ve výši 70 000 eur (zhruba 1,7 milionu korun) za porušení článku 6 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokuta byla následně zredukována na 56 000 eur (zhruba 1,3 milionu korun).

Úřad reagoval na stížnost, kterou proti společnosti Vodafone podal zákazník poté, co si cizí osoba pořídila iPhone přes společnost Vodafone na jméno stěžovatele, sjednala si splátkový kalendář a změnila kontaktní údaje stěžovatele. AEPD navíc uvedla, že podvodník vydávající se za stěžovatele poskytl společnosti jako doklad totožnosti pouze jméno a identifikační číslo.

AEPD dospěl k závěru, že společnost Vodafone při uzavírání smlouvy nedostatečně prověřila identitu podvodníka. Na základě přitěžujících okolností považoval AEPD za vhodné uložit společnosti Vodafone pokutu ve výši 70 000 eur, po dobrovolné úhradě však byla snížena na 56 000 eur.

„Případ ukazuje, že princip minimalizace údajů nelze v některých situacích přehánět. Naopak, nedostatečné ověření může samo o sobě vést mimo jiné k porušení GDPR, ale též k odpovědnosti za případnou škodu způsobenou podvedenému zákazníkovi,“ dodává advokát Jakub Hruška z Privatry.

Rozhodnutí ve španělštině si můžete přečíst zde.

Zdroj

Mohlo by vás také zajímat:

Telemarketing v kontextu novely zákona o elektronických komunikacích

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2021 – výběr zajímavostí

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.