Plánované kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů pro rok 2024

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) oznámil, na jaké oblasti se letos zaměří při svých kontrolách.   V soukromém sektoru se kontroly zaměří na oblast nahrávání telefonických hovorů a rozesílání obchodních sdělení. Kontrolované subjekty v oblasti nahrávání hovorů obdrží žádost o vyplnění dotazníku počínaje třetím kvartálem letošního roku. Ve veřejném sektoru se ÚOOÚ bude věnovat […]

To nejzajímavější z výroční zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2022

I letos shrnul Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) svou dozorovou a rozhodovací činnost za uplynulý rok do výroční zprávy. Vybrali jsme to nejzásadnější z oblastí, které jsou pro nás relevantní. V roce 2022 obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) celkem 2 192 podnětů a stížností, z toho 1/4 se týkala obchodních sdělení a telemarketingu. […]

Evropská komise podala žalobu na Českou republiku kvůli směrnici o whistleblowingu

Evropská komise podala 13. března žalobu na Českou republiku kvůli tomu, že nezavedla do svého práva směrnici o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowerů. Pokuta dosahuje více než 50 milionů korun a stále narůstá. Česká republika předložila návrh zákona na ochranu oznamovatelů odpovídající požadavkům směrnice EU 2019/1937 už v minulém volebním období, a dokonce byla […]

Za rozesílání obchodních sdělení je zodpovědný šiřitel i zadavatel

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem definitivně potvrdil rozhodnutí, kterým Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil sankci ve výši 1,4 mil. Kč za šíření obchodních sdělení. Podle ÚOOÚ „odpovědnost za šíření obchodních sdělení nese kromě samotného rozesílatele i ten, kdo takovou rozesílku ve svůj prospěch inicioval“.  Iniciováním se v tomto případě rozumí jakákoli forma pokynu od […]

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů dopadne i na pojišťovny

Po roce účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, (dále jen „ZESM“) došlo k přijetí novely provedené zákonem č. 245/2022 Sb. Tato novela má za cíl zapracovat připomínky Evropské komise, dle níž stávající právní úprava nebyla v souladu se směrnicí o AML1. Novela je účinná od 1. 10. 2022 a dotkne se i […]

Úřad pro kyberbezpečnost varuje před novými podvody – správci jsou povinni reagovat

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) doporučuje správcům osobních údajů, aby zavedli nová opatření proti napadení kyberzločinci. Každé napadení totiž znamená potenciální porušení zabezpečení osobních údajů. Důvodem varování je konkrétní způsob phishingového útoku. Co je phishing? NÚKIB popisuje tuto formu podvodu následovně: „Rozesílání podvodných e-mailů (spam, phishing mail), vytvářejících dojem, že se jedná […]

Pokuta pro Volkswagen ve spojitosti s výzkumem řídícího asistenčního systému

Státní komisař pro ochranu údajů, sloužící jakožto garant ochrany dat v Dolním Sasku, oznámil 26. července 2022 své rozhodnutí udělit společnosti Volkswagen AG pokutu ve výši 1,1 milionu eur (téměř 27 milionů korun) za porušení článků 13, 28, 35 a 30 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pozadí k rozhodnutí V roce 2019 zastavila […]

Chystá se novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Poslanecká sněmovna právě projednává novelu zákona o evidenci skutečných majitelů. Má za cíl zapracovat připomínky Evropské komise, která stávající právní úpravu označila za nesouladnou se směrnicí o AML (Směrnice č. 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu). Novela je momentálně ve druhém čtení a měla by nabýt účinnosti 1. října. Vláda […]

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2021 – výběr zajímavostí

„Pokud se ohlédneme za uplynulým rokem, lze v této souvislosti konstatovat, že důležitost ochrany osobních údajů si uvědomuje stále více lidí, bohužel však často až v okamžiku, kdy se sami stanou obětmi jejího porušení,“ píše v úvodu výroční zprávy za rok 2021 předseda Úřadu pro ochranu osobních (ÚOOÚ) údajů Jiří Kaucký. V úvodu tedy uvádíme základní čísla, […]

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.