Herešová advokáti

Jistota pojištěná paragrafy

Spolehlivě poskytneme poradenství
v oblasti finančního a pojistného práva

Stavím spolupráci na etických hodnotách a profesionalitě

Aliquam erat volutpat. Vivamus luctus egestas leo. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. Proin tellus sit amet nibh dignissim sagittis. Vivamus porttitor turpis ac leo. Etiam bibendum elit eget erat.

Monika Herešová Mráková

Naše služby

Pojistné právo

Pomůžeme vám se zavedením nových produktů a jejich distribucí.

Vytvoříme pro vás interní směrnice, pracovní postupy a standardy kvality.

Pomůžeme vám v jakékoliv otázce v oblasti pojistného práva.

Finanční instituce

Poradíme vám ohledně regulace finančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií.

Pomůžeme vám s agendou bezpapírového poskytování finančních služeb a elektronických plateb.

Pomůžeme vám se zavedením nových produktů a jejich distribucí.

Osobní údaje

Vytvoříme pro vás zásady ochrany osobních údajů, zpracovatelské smlouvy a jiné dokumenty.

Pomůžeme vám nastavit firemní procesy tak, abyste dosáhli souladu s GDPR.

Poradíme vám ve věci úniku dat.

Nabízíme službu externího pověřence pro ochranu osobních údajů.

Náš tým

Herešová advokáti s.r.o., Pod Dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, E-mai: info@heresova.cz, IČO: 097 73 291, DIČ: CZ097 73 291, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 342316, Informace pro Vás

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.