Co umíme

Chceme, aby všichni, kdo řeší právní otázky finančních služeb, pojištění a jejich distribuce, měli jistotu, že jejich rozhodnutí jsou správná. Zákazníky bereme jako naše partnery. Žijeme s nimi jejich příběhy. Zakládáme si na osobním přístupu a vytváření oboustranné důvěry a právě tento přístup nás dělá úspěšnými v tom, co děláme.

Řešíte agendu pojistného práva ve firmě?

Sháníte právní poradenství v oblasti platebních služeb?

Potřebujete pomoci navrhnout řešení pro regulované služby?

Nejste si jistí, zda vámi nastavené procesy jsou v souladu s aktuální legislativou?

Pojistné právo

Pomůžeme vám se zavedením nových produktů a jejich distribucí.

Vytvoříme pro vás interní směrnice, pracovní postupy a standardy kvality.

Pomůžeme vám v jakékoliv otázce v oblasti pojistného práva.

Finanční instituce

Poradíme vám ohledně regulace finančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií.

Pomůžeme vám s agendou bezpapírového poskytování finančních služeb a elektronických plateb.

Pomůžeme vám se zavedením nových produktů a jejich distribucí.

Osobní údaje

Vytvoříme pro vás zásady ochrany osobních údajů, zpracovatelské smlouvy a jiné dokumenty.

Pomůžeme vám nastavit firemní procesy tak, abyste dosáhli souladu s GDPR.

Poradíme vám ve věci úniku dat.

Nabízíme službu externího pověřence pro ochranu osobních údajů.

Náš zkušený tým

Jsme tým odborníků z různých oblastí finančního a pojistného práva, kteří chtějí poskytovat plnohodnotný servis pro své klienty. Disponujeme nejen jedinečnými znalostmi, ale také dlouholetými praktickými zkušenostmi. Klíčové jsou pro nás dlouhodobé a dobré vztahy s klienty a jejich důvěra. Jsme si jisti tím, co doporučujeme.

Co říkají naši klienti

Direct pojišťovna

Pavel Řehák

Monika je v oblastí pojistného práva zkušeným profesionálem každým coulem. V rámci naší dlouholeté spolupráce jsme si jistí, že se na ní a její tým můžeme ve všem spolehnout. Nabízí svým klientům praktické poradenství a vždy hledá způsob, jak problém řešit a dotáhnout ho úspěšně do konce.“ 

Pavel Řehák
CEO
Direct pojišťovna, a.s.

Direct Fidoo

Petr Herzmann

FinTech je poměrně mladou, a proto i velmi složitou disciplínou. Monika je velice flexibilní a dokáže rychle reagovat na měnící se potřeby našeho odvětví. Dokonale se orientuje v opravdu složité problematice a její výkon je vždy stoprocentní a profesionální. Spolupráci s Monikou a jejím týmem vřele doporučuji.“

Petr Herzmann
Chief Operation Manager
Direct Fidoo, a.s.

Kontaktujte nás

Herešová advokáti s.r.o.
Pod Dráhou 1636/1, Holešovice
170 00 Praha 7

IČO: 097 73 291
DIČ: CZ097 73 291

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 342316

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.