Výsledky kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů za první pololetí roku 2021

Shrnuli jsme pro vás to nejdůležitější z výsledků kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) za první polovinu minulého roku. Při výběru konkrétních případů jsme se zaměřili na oblasti, jimž se dlouhodobě věnujeme, a přinášíme vám přehled kontrol rozdělený do tří kategorií: nevyžádaná obchodní sdělení, pojišťovnictví a kopie občanských průkazů. Jména společností ÚOOÚ nezveřejňuje. Uvádí o […]

Telemarketing v kontextu novely zákona o elektronických komunikacích

Novela zavádí mimo jiné i nová pravidla pro cookies a další nástroje (např. pixely, tagy, beacony), které umožňují ukládat údaje nebo získávat přístup k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků. Více o tomto tématu se dočtete například na webu Privatry. Náš článek se podrobněji věnuje změnám pravidel pro telefonický marketing. Dosavadní právní úprava Podle aktuálně […]

„Novinky v evidenci skutečných majitelů“ – článek JUDr. Moniky Herešové Mrákové v Pojistném obzoru

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je účinný od 1. června 2021. Přečtěte si článek JUDr. Moniky Herešové Mrákové „Novinky v evidenci skutečných majitelů“, který vyšel v novém Pojistném obzoru 3/2021 a zjistěte jaké jsou povinnosti pojišťoven jako evidujících osob dle nového zákona a jako povinných osob dle AML zákona při zjišťování skutečných majitelů […]

Dohledový benchmark ČNB č. 2/2021

Dohledový benchmark ČNB č. 2/2021 Česká národní banka (dále jen „ČNB“) vydala dohledový benchmark č. 2/2021 k výjimce z povinnosti získat všeobecné znalosti (dále jen „benchmark“) u osob, které v minulosti vykonávaly relevantní praxi na finančním trhu. Pracovník pojišťovny či zajišťovny, samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“) a jeho […]

Novela AML zákona

Pokud tápete v novele zákoně AML a co to pro Vás jako pojišťovnou či Vašeho klienta znamená, nezoufejte. Přečtěte si můj článek „Novela AML zákona s dopadem na pojišťovnictví“, který vyšel v novém Pojistném obzoru 2/2021. V článku se zaměřuji na zásadní novinky AML zákona a vytyčuji zajímavé instituty, které mají potenciál „zjednodušit“ fungování mnoha povinných […]

Dohledové sdělení ČNB č. 2/2021

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) vydala dohledové sdělení č. 2/2021 týkající se možnosti používat výjimku ze silného ověření klienta v případech zabezpečených platebních procesů a protokolů společností, která je upravena v čl. 17 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. 11. 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde […]

FAÚ aktualizoval Metodický pokyn č. 1.

Finanční analytický úřad (dále jen „FAÚ“) dne 23.4.2021 zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn č. 1 k provádění mezinárodních sankcí zejména v souvislosti s financováním terorismu (dále jen „Metodický pokyn“), který vstoupí v účinnost dnem 1.5.2021. Aktualizovaný Metodický pokyn oproti původnímu metodickému pokynu č. 1 již odkazuje na obecnou definici financování terorismu v §3 odst. 2[1]zákona č. 253/2008 Sb., […]

Dohledové sdělení č. 1/2021 ČNB

V minulých dnech vydala Česká národní banka (dále jen „ČNB“) Dohledové sdělení č. 1/2021 týkající se zajišťování vhodnosti osob v sektorech úvěrových institucí, pojišťoven, zajišťoven a penzijních společností 1 (dále jen „Sdělení“). V rámci tohoto Sdělení se ČNB zabývá povinnostmi poskytovatelů finančních služeb, které spočívají: ve stanovení a pravidelném revidování kvalifikačních předpokladů a požadavků v posuzování plnění […]

Režim GDPR bude ve Velké Británii platit ještě nanejvýš šest měsíců

Evropská unie a Velká Británie se dohodly, že od začátku roku 2021 po dobu maximálně šesti měsíců zůstane ve Spojeném království v platnosti režim obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V tomto období bude možné předávat osobní údaje do Velké Británie jako doposud. Naopak mechanismus jediného kontaktního místa přestane ve Velké Británii platit již od […]

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.